Archive for ianuarie 2014

Parcarea multietajată în spatele Palatului Culturii, Tîrgu Mureș

31/01/2014

Aici încercăm să aducem o analiză comparată pro și contra clădirii de parcare multietajate ce se vrea a fi construită pe strada Horea, în Tîrgu Mureș.

1.Din punct de vedere strategic

Presupunând că majoritatea primarilor doresc creșterea calității vieții în orașele lor, luăm drept reper orașul Viena, care este clasificat ca fiind orașul cu cea mai înaltă calitate a vieții după Mercer Quality of Living Survey 

În zona centrală, Viena și-a permis o parcare subterană cu 190 de locuri de parcare chiar în Kilometrul Zero al orașului. Observăm însă că pe o distanță mai mare de 5 minute de mers pe jos, nu  și-a permis nici o altă clădire de parcare multietajată, în favoarea descurajării traficului auto. Clădirle multietajate cu capacitate mai mare de 190 de locuri de parcare sunt amplasate fie la 10 minute de mers pe jos de la Kilometrul Zero fie accesibile din căi de circulație de capacitate mare. Putem observa în politica Vienei, evitarea de a atrage trafic auto  în zona centrală  fiindcă o dată cu atragerea mașinilor în zonele centrale, scade potențialul de a crea spații agreabile pentru pietoni ceea ce prejudiciază vânzările.

comparatie

La Tîrgu Mureș, amplasarea unei parcări de capacitate de 400 de locuri la o distanță mai mică de 5 minute de mers pe jos de la Kilometrul Zero, ar putea compromite pe termen lung capacitatea zonei centrale de a deveni atractivă pentru pieton, scăzând potențialul vânzărilor din zona centrală.

Pentru a avea o comprație de ordin de mărime, adăugăm căteva date informative: Capacitatea de parcare în Piața Trandafirilor este de aproximativ 138 de locuri + 20 de locuri pentru Taxi.

Simularea de trafic poate ușor să confirme sau să infirme fenomenele ce vor avea loc. Decizia pentru încurajare sau descurajare a traficului în zona centrală ar trebui să fie o decizie politică în urma negocierii între diferiții actori urbani (inițiator, locuitori, comercianți, instituții din vecinătate, cetățeni interesați).

Prezentăm aici 3 slide-uri semnificative de la cursul ELTIS Transport Learning, susținut de Comisia Europeană care explică cercul vicios al planificării traficului și necesitatea de a introduce termenul de „mobilitate”.

Transport Learning slide 3Spațiul din zona centrală este considerat de majoritatea țărilor dezvoltate mult prea valoros pentru a depozita mașina și ar trebui ocupat de funcțiuni care nu sunt conditionate de accesibilitate permanentă cu mașina cum ar fi magazine mici și prețioase, spații pentru cultură, birouri sau administrație.

Cheia „Orașelor pentru Oameni” se consideră ca fiind densificarea și nu extinderea limitelor intravilanului, din motivul de a crea legături mai scurte în oraș, fără să avem nevoia de a ne deplasa cu mașina.

Totuși, avem nevoie de locuri de parcare și în zona centrală.Trebuie să avem libertatea de alege să ajungem cu mașina în centru. Întradevăr DA, însă doar pentru cei pentru care este necesar. De exemplu pentru cumpărarea unui frigider, sau pentru oficialități. Aceste locuri de parcare se pot asigura fie în clădiri pentru parcare de mică capacitate, fie în corpul străzii. Autoritatea Publică Locală însă trebuie să aibă control asupra prețului parcării, și îl reglează în funcție de politica  pentru spațiul public pe care o conduce: descurajare sau încuraje a traficului auto în centru. Prețul corect (v. video) pentru locul de parcare este cel mai mic preț pe care se poate stabili, astfel încât să existe permanent 1-2 locuri libere pe pachet de locuri de parcare.

2. Din punct de vedere al relației cu monumentul Palatul Culturii:

A. Siguranța monumentului. Presupunem că nimeni nu-și dorește ca structura de rezistență a Paltului Culturii, monument de valoare excepțională, de interes național, să fie afectată. De menționat este că în zonă mai sunt alte 3 monumente de interes național Banca Agrara, Muzeul Industial Secuiesc pe Horea și Palatul Pensionarilor.  Studiile geotehnice, expertiza de rezistență a clădirilor și verificarea continuă a vibrațiilor pe timp de șantier vor arăta dacă noua clădire ce se vrea a fi construită în zonă, le va afecta sau nu structura de rezistență.

B.Din punct de vedere a volumetriei. Insulele urbane din centrele orașelor, delimitate de străzi în majoritatea orașelor tind să fie construite compact, ceea ce nu ar fi greșit nici la Tîrgu Mureș, cu respectarea indicilor POT(Procent de ocupare al terenului), CUT(coeficient de utilizare al terenului) specificați în documentația de urbanism în vigoare PUG(Plan Urbanistic General) sau PUZ (Planul Urbanistic Zonal). Dacă strada Horea ca ansamblu urban compact in 90%, compus in mare parte din case orășenești cu un singur nivel, ar trebui conservat, este o discuție și negociere profesională a specialiștilor pe monumente, punând foarte atent în balanță ce se pierde și ce se câștigă. În urma negocierii ar trebui să rezulte o soluție cel puțin egală sau cu o valoare adăugată mai mare decât situația actuală.

Parcare simulare

C.Din punct de vedere al arhitecturii. Conform Cartei Albe a Arhitecturii, o clădire nouă trebuie să își exprime tehnica timpului.Această regulă a fost valabilă de-a lungul istoriei. O abordare istoricizantă nu ar fi corectă din punct de vedere cultural. Având în vedere că amplasamentul se află în zonă protejată, arhitectura poate prelua volumetrii, raport plin gol de la clădirile din vecinătate cu respectarea specificaților din certificatul de urbanism.

Exemplu de insule urbane "mature", în Viena

Exemplu de insule urbane „mature”, în Viena

Ideea unei clădiri de parcare e binevenită însă marea provocare este de a deservi zona centrală fără a fi în mijlocul ei. În acest sens, volumetria, înfățișarea și locul trebuie foarte bine gândite, astfel încât să nu diminueze capacitatea acestei zone centrale de a deveni pietonală. Soluția ar putea fi dispersarea marelui volum de parcare în alte volume mai mici, eventual dincolo de nucleul de 5 minute pietonale.


%d blogeri au apreciat: